Laužikas R. (2013). Komunikacinė veikla Lietuvos muziejuose 2011 metais. Acta Museologica Lithuanica, 1, 127-189. https://doi.org/10.15388/MusLithuan.2013.1.5339