Kapleris I. (2013). Skaitmeninių technologijų taikymas Lietuvos muziejuose 1990–2011 metais. Acta Museologica Lithuanica, 1, 238-280. https://doi.org/10.15388/MusLithuan.2013.1.5342