Petrauskienė A. (2015). LAISVĖS KOVOTOJŲ PRISIMINIMAI: 1944–1953 M. PARTIZANINIO KARO DALYVIŲ VARDYNAS. Acta Museologica Lithuanica, 2, 201-229. https://doi.org/10.15388/MusLithuan.2015.2.9213