Lithuanica A. M. (1). LAISVĖS KOVOTOJŲ SLAPYVARDŽIŲ SĄRAŠAS. Acta Museologica Lithuanica, 2, 230-374. https://doi.org/10.15388/MusLithuan.2015.2.9214