Keršytė N. Muzealizacijos linkmės. Acta Museologica Lithuanica, v. 3, p. 106-138, 20 gruodž. 2017.