Keršytė, Nastazija, ir Mindaugas Kelpša. 2013. „Muziejų Politika Lietuvoje 1990–2011 m.: Muziejų teisė, Strategijos, Valdymas“. Acta Museologica Lithuanica 1 (sausio), 18-47. https://doi.org/10.15388/MusLithuan.2013.1.5336.