Pacevičius, Arvydas. 2013. „Egodokumentai Lietuvos Muziejuose Ir Jų Panaudojimas“. Acta Museologica Lithuanica 1 (sausio), 86-126. https://doi.org/10.15388/MusLithuan.2013.1.5338.