Pacevičius A. (2013) „Egodokumentai Lietuvos muziejuose ir jų panaudojimas“, Acta Museologica Lithuanica, 10, p. 86-126. doi: 10.15388/MusLithuan.2013.1.5338.