Kapleris I. (2013) „Skaitmeninių technologijų taikymas Lietuvos muziejuose 1990–2011 metais“, Acta Museologica Lithuanica, 10, p. 238-280. doi: 10.15388/MusLithuan.2013.1.5342.