Petrauskienė A. (2015) „LAISVĖS KOVOTOJŲ PRISIMINIMAI: 1944–1953 M. PARTIZANINIO KARO DALYVIŲ VARDYNAS“, Acta Museologica Lithuanica, 20, p. 201-229. doi: 10.15388/MusLithuan.2015.2.9213.