Lithuanica A. M. (1) „LAISVĖS KOVOTOJŲ SLAPYVARDŽIŲ SĄRAŠAS“, Acta Museologica Lithuanica, 20, p. 230-374. doi: 10.15388/MusLithuan.2015.2.9214.