[1]
Keršytė N., „Muzeologijos tyrinėjimai, publikacijos“, MusLithuan, t. 3, p. 58-91, gruodž. 2017.