[1]
Keršytė N., „Muzeologijos studijos“, MusLithuan, t. 3, p. 92-105, gruodž. 2017.