[1]
Keršytė N., „Muzealizacijos linkmės“, MusLithuan, t. 3, p. 106-138, gruodž. 2017.