[1]
Laužikas R., „Komunikacinė veikla Lietuvos muziejuose 2011 metais“, MusLithuan, t. 1, p. 127-189, saus. 2013.