[1]
Kapleris I., „Skaitmeninių technologijų taikymas Lietuvos muziejuose 1990–2011 metais“, MusLithuan, t. 1, p. 238-280, saus. 2013.