[1]
Petrauskienė A., „LAISVĖS KOVOTOJŲ PRISIMINIMAI: 1944–1953 M. PARTIZANINIO KARO DALYVIŲ VARDYNAS“, MusLithuan, t. 2, p. 201-229, gruodž. 2015.