Keršytė N. „Muzeologijos tyrinėjimai, Publikacijos“. Acta Museologica Lithuanica, T. 3, 2017 m.gruodžio, p. 58-91, https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16127.