Keršytė N. „Muzeologijos Studijos“. Acta Museologica Lithuanica, T. 3, 2017 m.gruodžio, p. 92-105, https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16128.