Keršytė N. „Muzealizacijos linkmės“. Acta Museologica Lithuanica, T. 3, 2017 m.gruodžio, p. 106-38, https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16129.