Laužikas R. „Įvadas“. Acta Museologica Lithuanica, T. 1, 2013 m.sausio, p. 11-15, doi:10.15388/MusLithuan.2013.1.5335.