Laužikas R. „Lietuvos Muziejai 1991–2011 Metais: Pagrindiniai Kiekybiniai Veiklų Rodikliai, Rezultatai Ir Problemos“. Acta Museologica Lithuanica, T. 1, 2013 m.sausio, p. 48-83, doi:10.15388/MusLithuan.2013.1.5337.