Pacevičius A. „Egodokumentai Lietuvos Muziejuose Ir Jų Panaudojimas“. Acta Museologica Lithuanica, T. 1, 2013 m.sausio, p. 86-126, doi:10.15388/MusLithuan.2013.1.5338.