Laužikas R. „Komunikacinė Veikla Lietuvos Muziejuose 2011 Metais“. Acta Museologica Lithuanica, T. 1, 2013 m.sausio, p. 127-89, doi:10.15388/MusLithuan.2013.1.5339.