Petrauskienė A. „LAISVĖS KOVOTOJŲ PRISIMINIMAI: 1944–1953 M. PARTIZANINIO KARO DALYVIŲ VARDYNAS“. Acta Museologica Lithuanica, T. 2, 2015 m.gruodžio, p. 201-29, doi:10.15388/MusLithuan.2015.2.9213.