Keršytė, Nastazija. „Muzeologijos tyrinėjimai, Publikacijos“. Acta Museologica Lithuanica 30 (gruodžio 20, 2017): 58-91. žiūrėta rugpjūčio 12, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16127.