Keršytė, Nastazija. „Muzealizacijos linkmės“. Acta Museologica Lithuanica 30 (gruodžio 20, 2017): 106-138. žiūrėta lapkričio 30, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16129.