Keršytė, Nastazija, ir Mindaugas Kelpša. „Muziejų Politika Lietuvoje 1990–2011 m.: Muziejų teisė, Strategijos, Valdymas“. Acta Museologica Lithuanica 10 (sausio 28, 2013): 18-47. žiūrėta liepos 4, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/5336.