Acta Museologica Lithuanica https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica <p>Įkurtas 2013 m.&nbsp;Nagrinėja muziejų istorijos, rinkinių valdymo, metamuzeologijos, ekspozicijų ir parodų rengimo, paveldo komunikacijos, skaitmeninių technologijų taikymo, edukacijos, vadybos ir politikos klausimus.</p> en-US <p>Susipažinkite su autorių teisėmis&nbsp;<a href="http://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/journalpolicy">žurnalo politikoje</a>&nbsp;skiltyje Autorių teisės.&nbsp;</p> rimvydas.lauzikas@kf.vu.lt (Rimvydas Laužikas) vigintas.stancelis@kf.vu.lt (Vigintas Stancelis) Fri, 20 Dec 2019 00:00:00 +0000 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Turinys https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16117 <p>Spausdintą knygą galite įsigyti:<br><a href="https://www.patogupirkti.lt/knyga/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas.html">www.patogupirkti.lt</a><br><a href="https://www.knygos.lt/lt/knygos/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas">www.knygos.lt</a></p> Alma Ragauskaitė Autorių teisių (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16117 Fri, 20 Dec 2019 00:00:00 +0000 Įvadas https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16118 <p>Etnokultūrinio regionavimo metodinė analizė ir pagrindimas, bandymas išsiaiškinti Lietuvos etnokultūrinių regionų sąrangą formuoja sudėtingą ir dar menkai ištirtą mokslinę problemą. Ji artimai susijusi su Europoje vyraujančia regionalizmo tendencija. Daugelis Europos valstybių stengiasi išsaugoti senąją, per ilgą laiką natūraliai susiformavusią teritorinės organizacijos erdvinę struktūrą, ieškoti autentiškų tradicijų sąsajų su dabartimi, palaikyti regioninės kultūros raišką. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę ir įstojus į Europos Sąjungą, apie šalies vidaus regioninę sąrangą dažnai ir karštai diskutuojama. Susidomėjimas Lietuvos etnokultūriniais regionais itin išaugo, kai 2001 m. pradėta svarstyti etnografinių regionų pagrindu paremta Apskričių valdymo reformos koncepcija. Suprasta, kad reikalingas tarpdisciplinis požiūris į Lietuvos regioninę sąrangą, o etnografinis jos pagrindimas gali būti neberibojamas mokslinės, kultūrinės veiklos rėmais ir tapti dabartinės administracinės struktūros pagrindu. Šiai iniciatyvai įgyvendinti suorganizuota mokslininkų grupė, ir atskiri mokslininkai pateikė pasiūlymų iš savo srities (Astrauskas, 2001; Kalnius, 2001; Kondratienė, 2001; Purvinas, Purvinienė, 2001; Šaknys, 2001; Šimėnas, 2001; Tumėnas, 2001; Tyla, 2001; Tyla, Milius ir kt., 2001; Vasiliauskaitė, 2001; Vyšniauskaitė, 2001; Zinkevičius, 2001). Remiantis etnografinių tyrimų duomenimis, sudarytas Danieliaus Pivoriūno ir Žilvyčio Bernardo Šaknio Lietuvos etnografinių regionų žemėlapis (Pivoriūnas, Šaknys, 2003). Dėl regionų ribų kylantys ginčai ir diskusijos rodo, kad iki šiol nėra vienos etnokultūrinių regionų skyrimo metodikos, nors tema labai aktuali ir susijusi su keletu svarbių problemų.<br>Išsamiau PDF rinkmenoje.</p> <p>Spausdintą knygą galite įsigyti:<br><a href="https://www.patogupirkti.lt/knyga/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas.html">www.patogupirkti.lt</a><br><a href="https://www.knygos.lt/lt/knygos/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas">www.knygos.lt</a></p> Alma Ragauskaitė Autorių teisių (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16118 Fri, 20 Dec 2019 00:00:00 +0000 Išvados https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16119 <p>Nors regioninės etnokultūros tyrimų yra daug, labai skiriasi etnokultūrinių regionų tyrimo aspektai ir ištirtumas. Tyrimų gausos netolygumas apsunkina regioninių bruožų palyginimo galimybę ir kartu įrodo, kad kompleksinė etnokultūrinio regiono samprata dar nėra vyraujanti. Jai plėtoti reikalingi tarpdiscipliniai tyrimai ir kompleksinių etnokultūrinių regionų metodikos taikymas.<br>Lietuvos etnokultūrinis regionavimas remiasi istoriškumo, kompleksiškumo ir reprezentatyvumo principais ir segregacijos, persidengimo, istorinio suderinamumo, istorinės reikšmės, regiono funkcionavimo ir kompozicinio vieningumo kriterijais. Jų derinimas leidžia nustatyti šiuo metu egzistuojančią ir kartu istoriškai pagrįstą Lietuvos etnokultūrinių regionų teritorinę sąrangą.<br>Išsamiau PDF rinkmenoje.</p> <p>Spausdintą knygą galite įsigyti:<br><a href="https://www.patogupirkti.lt/knyga/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas.html">www.patogupirkti.lt</a><br><a href="https://www.knygos.lt/lt/knygos/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas">www.knygos.lt</a></p> Alma Ragauskaitė Autorių teisių (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16119 Fri, 20 Dec 2019 00:00:00 +0000 Ethnocultural regionalization of Lithuania or all the truth about our regions https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16120 <p>Spausdintą knygą galite įsigyti:<br><a href="https://www.patogupirkti.lt/knyga/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas.html">www.patogupirkti.lt</a><br><a href="https://www.knygos.lt/lt/knygos/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas">www.knygos.lt</a></p> Alma Ragauskaitė Autorių teisių (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16120 Fri, 20 Dec 2019 00:00:00 +0000 Naudotos literatūros sąrašas https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16121 <p>Spausdintą knygą galite įsigyti:<br><a href="https://www.patogupirkti.lt/knyga/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas.html">www.patogupirkti.lt</a><br><a href="https://www.knygos.lt/lt/knygos/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas">www.knygos.lt</a></p> Alma Ragauskaitė Autorių teisių (c) 2019 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16121 Fri, 20 Dec 2019 00:00:00 +0000 Šaltinių trumpiniai https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16122 <p>&nbsp;&nbsp;</p> Nastazija Keršytė Autorių teisių (c) 2017 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16122 Wed, 20 Dec 2017 00:00:00 +0000 Tyrimo šaltiniai ir istoriografija https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16124 <p>Svarbiausi Lietuvos muzeologijos raidos XVIII a. antrojoje pusėje – XXI a. bruožams apibrėžti šaltiniai yra valstybiniuose, žinybiniuose, muziejų veiklą prižiūrinčių institucijų bei muziejų archyvuose. Akcentuojami šaltiniai, naudingi šios istorijos 1940–2012 m. periodui apibūdinti, nes ankstesnio laikotarpio panaudotieji pateikti N. Keršytės monografijoje apie Lietuvos muziejus iki 1940 metų.<br>Išsamiau PDF rinkmenoje.</p> Nastazija Keršytė Autorių teisių (c) 2017 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16124 Wed, 20 Dec 2017 00:00:00 +0000 Muzeologijos sampratos https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16125 <p>Muzeologijos samprata Lietuvoje aprėpia muzeologijos ištakas, terminijos situaciją, šio mokslo objekto, tarpdiscipliniškumo ir vietos mokslų struktūroje traktavimą, raidos periodizavimą, muzeologijos formuotojų apibūdinimą. Muzeologijos sampratos, kaip ir kiti pagrindiniai Lietuvos muzeologijos raidos XVIII a. antrojoje pusėje–XXI a. bruožai, charakterizuojami atsižvelgus į taikomas būdingas nuostatas mokslo istorijai (Voverienė) ir bendrajai muzeologijos raidai (Waidacher, 2007) atskleisti. Muzeologijos sampratoms galima priskirti ir tyrimų, publikacijų bei studijų pobūdžius. Tačiau jie apibūdinami atskirai, pirmo šio monografijos skyriaus antroje ir trečioje dalyse, norint plačiau juos atskleisti, pabrėžti jų svarbą formuojant šį mokslą bei jo taikymą praktikoje.<br>Išsamiau PDF rinkmenoje.</p> Nastazija Keršytė Autorių teisių (c) 2017 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16125 Wed, 20 Dec 2017 00:00:00 +0000 Muzeologijos tyrinėjimai, publikacijos https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16127 <div>Muzeologijos<strong>&nbsp;</strong>tyrinėjimai, publikacijos sąlygiškai periodizuojami:<br>XVIII a. 2-osios pusės–XIX a. pirmosios pusės,<br>XIX a. 2-osios pusės–XX a. pradžios,<br>1918–1940 m.,<br>sovietmečio,<br>nuo 1990 m.<br>Muzeologijos publikacijos skirstomos į populiarias publicistines bei profesines. Pastarosios – būdingi muziejams leidiniai: vadovai po muziejų, rinkinių, parodų katalogai, muziejų metraščiai, profesiniai žurnalai, monografijos ir kiti panašūs (Waidacher, 133). Manoma, kad naudinga laikytis ir standartizuotos leidinių klasifikacijos: neperiodiniai ir periodiniai, tęstiniai leidiniai. Pabrėžiama, kad nėra skelbtų apibendrinančių Lietuvos muzeologijos tyrinėjimų ir publikacijų vertinimų.<br>Išsamiau PDF rinkmenoje.</div> Nastazija Keršytė Autorių teisių (c) 2017 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16127 Wed, 20 Dec 2017 00:00:00 +0000 Muzeologijos studijos https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16128 <p>Muzeologijos studijų Lietuvoje raida periodizuojama chronologiškai, atsižvelgus į vykusius pokyčius, kurie ir leidžia brėžti pateikiamas ribas:<br>iki 2001 m.,<br>2001–2011 m.,<br>nuo 2012 m.<br>Išsamiau PDF rinkmenoje.</p> Nastazija Keršytė Autorių teisių (c) 2017 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16128 Wed, 20 Dec 2017 00:00:00 +0000