[1]
Kairė S. ir Duoblienė L. 2016. Artefaktai bendrojo ugdymo mokyklose: laisva ar sunorminta kūryba?. Acta Paedagogica Vilnensia. 36, (rugs. 2016), 42-58. DOI:https://doi.org/10.15388/ActPaed.2016.36.10071.