[1]
Grudulaitė L. 2016. Vaikų, lankančių dienos centrą, socialinio darbuotojo autoriteto suvokimas. Acta Paedagogica Vilnensia. 36, (rugs. 2016), 99-110. DOI:https://doi.org/10.15388/ActPaed.2016.36.10075.