[1]
Valdmane L. 2016. Medijų ir informacinis raštingumas kaip asmens įgalinimo priemonė. Acta Paedagogica Vilnensia. 37, (gruodž. 2016), 58-70. DOI:https://doi.org/10.15388/ActPaed.2016.37.10466.