[1]
Žemaitėlytė-Ivanavičė I. 2019. Romai pagrindinėje mokykloje: tarp selektyvios izoliacijos ir visiškos niveliacijos. Acta Paedagogica Vilnensia. 41, (saus. 2019), 72-86. DOI:https://doi.org/10.15388/ActPaed.41.12375.