[1]
Baranova J. ir Duoblienė L. 2019. Multimodalios strategijos mokant etikos kinu. Acta Paedagogica Vilnensia. 43, (gruodž. 2019), 71-84. DOI:https://doi.org/10.15388/ActPaed.43.5.