[1]
Lazauskaitė-Zabielskė J., Pociūtė B. ir Bulotaitė L. 2019. Mokykloje dirbančių karjeros konsultantų saviveiksmingumo vaidmuo pasitenkinimui karjeros konsultavimu ir tikslams pasiekti. Acta Paedagogica Vilnensia. 43, (gruodž. 2019), 141-155. DOI:https://doi.org/10.15388/ActPaed.43.10.