[1]
Duoblienė L. ir Bulajeva T. 2008. Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai – kokybiško ugdymo garantas?. Acta Paedagogica Vilnensia. 21, (gruodž. 2008), 59-74. DOI:https://doi.org/10.15388/ActPaed.2008.21.7495.