[1]
Pruskus V. 2008. Aplinkos kokybė kaip vertybė vartotojiškoje visuomenėje: ekologinės, ekonominės ir kultūrinės-edukacinės dimensijos. Acta Paedagogica Vilnensia. 20, (saus. 2008), 244-258. DOI:https://doi.org/10.15388/ActPaed.2008.20.7531.