[1]
Balundė A. ir Grakauskaitė-Karkockienė D. 2015. VAIZDUOJAMOJO MENO KRYPTIES STUDENTŲ DISPOZICINĖS EMPATIJOS IR KŪRYBIŠKOS ASMENYBĖS SAVYBIŲ SĄSAJOS. Acta Paedagogica Vilnensia. 34, (liep. 2015), 105-116. DOI:https://doi.org/10.15388/ActPaed.2015.34.8346.