[1]
Leliūgienė I. ir Klimašauskienė R. 2001. Direktoriaus pavaduotojo mokslui institucijos įkūrimo Lietuvos profesinio ugdymo posistemėje prielaidos. Acta Paedagogica Vilnensia. 8, (gruodž. 2001), 253-262. DOI:https://doi.org/10.15388/ActPaed.2001.08.9533.