[1]
Ruškus J. 2016. Specialiojo pedagogo socialinių nuostatų ir pedagoginės sąveikos ryšys: struktūrinis ir dinaminis aspektai. Acta Paedagogica Vilnensia. 10, (saus. 2016), 49-61. DOI:https://doi.org/10.15388/ActPaed.2003.10.9580.