[1]
Duoblienė L. 2004. Trys filosofijos mokymo kryptys Lietuvos vidurinėje mokykloje. Acta Paedagogica Vilnensia. 12, (birž. 2004), 156-163. DOI:https://doi.org/10.15388/ActPaed.2004.12.9624.