[1]
Zuzevičiūtė V. 2016. Studentų požiūris į mokymą(-si) aukštosiose mokyklose. Acta Paedagogica Vilnensia. 13, 13 (saus. 2016), 81-86. DOI:https://doi.org/10.15388/ActPaed.2004.13.9637.