(1)
Želvys R.; Akzholova A. Kompetencijomis grįsto Mokymosi Taikymo aukštajame Moksle iššūkiai. ActPaed 2016, 36, 9-17.