(1)
Bagdonavičiūtė J.; Trapnauskienė J. Būsimųjų Anglų Kalbos Mokytojų požiūris į savarankišką Darbą Kaip Vieną Iš Universitetinių Studijų sudedamųjų Dalių. ActPaed 2016, 36, 18-33.