(1)
Kairė S.; Duoblienė L. Artefaktai Bendrojo Ugdymo Mokyklose: Laisva Ar Sunorminta kūryba?. ActPaed 2016, 36, 42-58.