(1)
Gervytė D. Koedukacija Versus Vienalytis Ugdymas Mokyklose: Tyrimų Teritorijos apibrėžtis. ActPaed 2016, 36, 72-86.