(1)
Martišauskienė E. Mokytojas Kaip Esminis Mokymosi kokybės Veiksnys: Asmeninių Priemonių Plotmė. ActPaed 2016, 36, 87-98.