(1)
Grudulaitė L. Vaikų, lankančių Dienos centrą, Socialinio Darbuotojo Autoriteto Suvokimas. ActPaed 2016, 36, 99-110.