(1)
Medne D.; Jansone-Ratinika N.; Dinka I. Tėvų auklėjimo Kompetencijos Diskursas Latvijos žiniasklaidos erdvėje (2004–2016 m.). ActPaed 2017, 38, 159-175.