(1)
Kriaučiūnienė R. Mano širdies žodžiai Mokytojai. Prof. Vanda Aramavičiūtė (1936–2017). ActPaed 2017, 39, 169-171.